نمانده دیگر ذوق و شوقی

درخواست حذف این مطلب
-اولشه دختر! بعد عادی میشه برات. باید عادی شه.باید کنار بیای.انتظارش میرفت...نه؟! +اره -که روزی برسه که اینجوری باشه! +ولی انتظار نداشتم اینجوری باشه!!فکر نمی انقدر اثرگذار باشه -هیچی مطابق انتظارمون پیش نمیره همیشه +یه چیز باید اون چیزی باشه که ما میخوایم؟ نباید باشه؟ -میشه..یه روزی میشه بالا ه! +شاید اونوقت دیر بشه که دیگه نیازی نباشه بهش.به نشدنش عادت کرده باشیم!دیگه به درد نمیخوره اونموقع... -نه اینطوری نیستشوقتیه که اون موقع میخندی به اینکه چرا قبل ترها اصرار داشتی که زودتر برسه اون لحظه:) خودش به وقتش میرسه. +من اینجوری فکر نمیکنم.حس میکنم وقتی میشه که میگم خب؟ این بود همونی که میخواستم:/ -نه! اشتباهه +نمیدونم والا -ایمان داشته باش:) +ایمان داریم!!اما دلمون هزار تیکه میشه و شده و این حقمون نیست...